Om luftkvalité

Luftkvalité i våra hem är så viktig

Här går vi lite mer på djupet och lämnar referenser till forskning, m.m.

När du använder Godnattpussfärg undviker du de vanligaste riskerna som annars kan uppstå när du målar dina väggar. Istället får du bättre luftkvalité i ditt sovrum.

Luftkvalité, luftföroreningar & allergier*

Enligt Karolinska Institutet har nästan vart tredje barn i Sverige någon gång haft en allergisk sjukdom och var tionde Stockholmare har astma.

Man vet inte exakt varför vi blir allt mer allergiska, men det finns ett antal teorier och mycket forskning som kopplar ihop allergier till bland annat luftföroreningar. Samtidigt visar flera vetenskapliga studier hur farligt dålig luftkvalité är för vår hälsa.

Hälsoeffekterna som partiklar i luften har på oss

Jag hittade en annan rapport från Karolinska Institutet och i det beskrivs de negativa hälsoeffekterna som partiklar i luften har på oss så här:

– Hos vuxna ökar exponering för partiklar risken både att drabbas av och att dö i sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. Hjärtinfarkt, stroke och lungcancer utgör exempel på hälsoeffekter som kan knytas till exponering för luftföroreningspartiklar i tätorter.

De folkhälsomässigt dominerande effekterna utgörs av hjärt-kärlsjukdomar orsakade av långtidsexponering för partiklar.

Långtidsexponering för partiklar i omgivningsluften beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

Särskilt utsatta grupper för dålig luftkvalité

Gravida kvinnor och barn utgör särskilt utsatta grupper vad gäller luftföroreningar.

Studier från Sverige och andra europeiska länder har visat samband mellan moderns exponering under graviditeten och risk för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och högt blodtryck, samt låg födelsevikt hos barnet, särskilt gäller detta exponering för små luftföroreningspartiklar som finns i avgasutsläpp från trafik.

Långtidsexponering för luftföroreningar är kopplat till en ökad risk för luftvägsinfektioner, astma, och nedsatt lungfunktion hos barn och exponering under spädbarnstiden förefaller vara särskilt skadlig.

Här är en länk till forskningsrapporten vi har refererat till, om du vill läsa mer: https://ki.se/imm/partiklar

Godnattpuss Sovrumsfärg kulörer i kvällsljus|Godnattpuss Sovrumsfärg i kulören Moln färgprov|Godnattpuss sovrumsfarg i morgonljus|Godnattpuss Sovrumsfärg i kulören Moln i en burk gjord av 100% återvunnen plast|||||||||||||||||||||||

Luftkvalité påverkas negativt av flera faktorer*

Dålig luftkvalité inomhus kan uppstå på grund av flera faktorer, från kemikalier som utsöndras från material i rummet till fukt och mikroorganismer som bildas.

Tyvärr så bidrar oftast de vanliga väggfärgerna som vi använder till ytterligare en försämring av luftkvalité i ett rum – både direkt, genom utsläpp av skadliga ämnen i färgen och indirekt genom att förhindra att byggnaderna andas, varvid fukt- och svampskador kan uppstå.

Svane- och ekomärkningen*

Dessvärre skyddar inte Svanenmärkning eller EU Blomman-märkning av färg i sig mot alla negativa effekter.

Dessa certifieringar reglerar endast mängden av hälsoskadliga element i en färgprodukt. De förhindrar inte tillverkare från att fortsätta använda ingredienser från petrokemiska industrin och skadliga konserveringsmedel, som CMIT/MIT i sin färg till exempel.

Hur Godnattpussfärg förbättrar luftkvalité*

Här har jag sammanfattat faktorer som beskriver hur vår färg påverkar luftkvalitén mest:

 1. VOC-fri: Jag ogillar uttrycket ”VOC-fri”, även om vår färg klassificeras som VOC-fri. Det finns nog inget material i världen som kan säga vara helt och hållet “VOC-fri”…men jag lämnar denna diskussion till en annan dag. I vilket fall som helst så frigörs inga skadliga VOCs i rummet när du målar med Godnattpussfärg.
 2. Helt fri från plast/mikroplastLäs mer på sidan Plastfritt.
 3. Utan tillsatt konserveringsmedel: Det naturligt höga pH-värdet som kalk ger Godnattpuss Sovrumsfärg sörj för färgens naturliga konservering, utan behov av allergiframkallande tillsatser.
 4. Absorberar & neutraliserar CO2 från atmosfären: Kalcium, vatten och koldioxid (CO2) reagerar eller “kalcifieras”. Denna reaktion förvandlar kalciumhydroxiden till kalciumkarbonat, annars känd som kalksten, vilket slutligen låser in atmosfärisk koldioxid. Tester visar att bara 45 liter av Godnattpussfärg absorberar lika mycket CO2 som ett vuxet träd på 250 kg absorberar på 12 månader.
 5. Naturligt antibakteriellt: Eftersom kalk är ett naturligt desinfektionsmedel, arbetar dess kemiska natur för att bryta ner luftburna föroreningar – vilket hjälper att rena luften.
 6. Är helt diffusionsöppen (SD Class 1 / under 0,01): “Andningsförmågan” hos vår färg syftar på hur lätt vattenånga kan passera genom en vägg. En vägg som andas är en som tar in fukt i luften och sedan släpper den (som om väggen andas) utan att påverka byggnadens material.
  Ett sätt att undvika fukt i en byggnad är att använda byggnadsmaterial som andas, såsom kalkputs eller gips, följt av en andningsbar – eller ”mikroporös” – färg, som Godnattpussfärg.
  Färger som innehåller vinyl, akryl, oljor (med undantag för linoljefärger) eller plast andas inte eller har begränsad andningsförmåga och kan därför fånga in fukt under ytan. Detta riskerar att orsaka mögel eller till och med få färgen att lyfta helt.
  Även om väggarna i ditt rum inte har byggts med andningsbart material kan användning av en andningsbar färg ändå bidra till en luftkvalité och minska risk för kondens, mögel och bakterie.
 7. Naturligt resistent mot mögel & bakterie: När du har målat dina väggar motstår kalkfärgen både mögel och bakterier genom att bekämpa fukt. Detta tack vare kalkens alkaliska pH-nivå, som är för hög för att mikroorganismer ska överleva.

  – Sarah på Godnattpuss, Alboga, 2023.

*På Godnattpuss är vi helt vanliga människor, inte miljöforskare, eller experter. Vi har låääängt att gå med vårt eget miljöarbete. Vi tycker inte om predikstolen när det gäller miljön och tycker inte man ska döma andra och deras val. Allt vi skriver här är saker vi har lärt oss av andra – och som vi delar med oss av med kärlek och ödmjukhet. 
Se gärna det vi har skrivit om vårt miljöarbete här. 

Mer att läsa om Godnattpuss färg

Stäng
Sign in
Stäng
Varukorg (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.