Köpvillkor & GDPR

Köpvillkor & GDPR för Godnattpuss

Dessa allmänna villkor för köp och leverans är tillämpliga på alla köpeavtal som du ingår med Storegarden AB (Storegården), som är huvudman för varumärket Godnattpuss, nedan kallad Godnattpuss. Genom att beställa accepterar du dessa allmänna villkor.

Beställning

Hos Godnattpuss kan du handla i butik eller beställa varor direkt via vår nätbutik. Vi reserverar oss mot slutförsäljning och förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Vi förbehåller oss även rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om en vara har restnoterats av oss, har du rätt att avbeställa varan. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk förlust eller annan skada, kommer att polisanmälas. För att handla i vår nätbutik måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande (målsman kan maila godkännandet till hello@godnattpuss.se).
Vi förbehåller oss också rätten att neka eller annullera beställningar om du har uppgett felaktiga personuppgifter

Kundservice

Telefon: 070 969 7202 (mån-fre kl.11-17, lör 11-14)
E-post: hello@godnattpuss.se
Frågor inkomna via e-post besvaras inom 48 timmar*.
När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar kommer Godnattpuss att meddela dig orsaken. Även detta kommer att ske inom 48 timmar.
*Gäller endast under vardagar och förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar.
Vår postadress är:
Godnattpuss c/o Storegarden AB, Örum Storegården. 524 96 LJUNG.

Priser

Priserna är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna gäller tills vidare. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Storegården rätten att annullera ordern.

Betalningsalternativ

Vi använder Klarna Checkout*
*För fullständig information om Klarnas aktuella priser och villkor, besök: https://www.klarna.com/se/villkor/

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Läs mer: Klarnas allmänna villkor

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

Sekretesspolicy

Personuppgifter
Godnattpuss är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund och/eller handlar online eller genom telefon/fax/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Godnattpuss lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service.
All hantering av personuppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in i nätbutiken och ändra själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Godnattpuss så hjälper vi dig.

Cookies

Vår nätbutik innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. En cookie är en textfil som sparas ner på din dator. Det går bra att se sig omkring i nätbutiken utan cookies. Det går däremot inte att handla då vi använder cookies för att hantera innehållet i din varukorg.

Reservationer

Godnattpuss reserverar sig för skrivfel i text och i prisuppgifter, leverantörers prishöjningar samt slutförsäljning.

Företagsinformation

Godnattpuss ägs och drivs av Sarah James Larsson genom företaget Storegarden AB:
Örum Storegården
52496 LJUNG
Tel: 070 969 7202
Epost: hello@godnattpuss.se
Organisationsnummer 556983-9714
Momsregistreringsnummer SE556983971401

GDPR

Din integritet & GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. För oss är det självklart att följa dataskyddsförordningen (GDPR), men vi har alltid haft största respekten för dina personuppgifter. Det betyder, bland annat, att vi aldrig har använt de uppgifterna vi har haft om dig till mer än det nödvändiga.

Nu, genom vårt arbete med implementeringen av GDPR, har vi även haft en fullständig genomgång av våra rutiner för hantering och lagring av alla personuppgifter som finns hos oss. Vi kommer att fortsätta arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation även i framtiden.

Vår Policy

Godnattpuss/Storegarden AB, på denna sida benämnt som Godnattpuss/Storegarden, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Godnattpuss/Storegarden erbjuder på dessa webbsidor, vår webbshop, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Godnattpuss/Storegarden digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Godnattpuss/Storegarden erbjuder via Godnattpuss/Storegarden digitala kanaler och via försäljningskanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Godnattpuss/Storegarden digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vår behandling av personuppgifter – vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Godnattpuss/Storegarden tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Godnattpuss/Storegarden komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Godnattpuss/Storegarden digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Godnattpuss/Storegarden och andra via Godnattpuss/Storegarden plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Godnattpuss/Storegardens webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Godnattpuss/Storegarden anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Godnattpuss/Storegarden komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Godnattpuss/Storegarden har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Godnattpuss/Storegardens rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Godnattpuss/Storegarden, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Godnattpuss/Storegarden och från dess bolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Godnattpuss/Storegarden behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Godnattpuss/Storegarden skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Godnattpuss/Storegarden värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast personal med uppgift att hantera personuppgifter kommer att ha tillgång till dessa.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

 Godnattpuss/Storegarden kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Godnattpuss/Storegardens räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Godnattpuss/Storegardens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Godnattpuss/Storegardens räkning undertecknar alltid avtal med Godnattpuss/Storegarden för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Godnattpuss/Storegarden kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part, förutom t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Godnattpuss/Storegarden behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Godnattpuss/Storegardens digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Godnattpuss/Storegarden ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Godnattpuss/Storegarden på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

 Om du har frågor rörande hur Godnattpuss/Storegarden behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta Godnattpuss/Storegarden dataskyddsombud via mejl eller via post:

hello@store-garden.com

Godnattpuss/Storegarden AB
Data Protection Officer
Örum Storegården 1
52496 LJUNG

Ändring av denna integritetspolicy

Godnattpuss/Storegarden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Godnattpuss/Storegardens webbsidor.

Senast uppdaterad: januari 2024

Stäng
Sign in
Stäng
Varukorg (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.