Hållbarhets- & hälsofördelar

Det finns många hållbarhets- & hälsofördelar med vår naturliga färg. Den överträffar dagens moderna väggfärger med en rad positiva egenskaper, tack vara dess naturliga innehåll.

Fler än 18 olika internationella miljöcertifieringar

Vår tillverkare har tilldelats fler än 18 internationella certifieringar för hållbarhet som Eurofins inomhusluftkomfort Gold och EU-Ecolabel.

Bland alla dessa certifieringarna vill jag dock särskilt lyfta fram just Cradle to Cradle certifieringen, som jag tycker är viktigare än de andra.

Cradle to Cradle är ett globalt erkänt mått på säkrare, mer hållbara produkter gjorda för den cirkulära ekonomin. Deras riktlinjer har inte tagits fram av aktörer som finns i färgbranschen (till skillnad från en del av många andra, kända certifieringarna) utan Cradle to Cradle är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation. 

Grundkraven för Cradle to Cradle är att produkten innehåller kända material (till 100 ppm), att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsan och miljön och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer, som arbetares villkor, vägs också in i bedömningen.

Varje certifieringsnivå inom Cradle to Cradle representerar allt mer rigorösa prestationer inom kategorierna och Godnattpussfärg uppnår Silver, för våra olika tonade kulörer och Gold, för vår vitaste vit kulör, Rimfrost.

Både hälsofördelar och hållbarhetsvinster med Godnattpussfärg

Några exempel av dessa är:

  1. Färgen absorberar CO2 i rummet (bara 45 liter Godnattpussfärg absorberar upp till 16 kg koldioxid, lika mycket som ett vuxet träd på 250 kg absorberar på 12 månader.)
  2. Det är “officiellt” VOC-fri (dock väljer vi att säga att det har extremt lågt VOC istället. VOC ingår i både konstgjorda och naturligt förekommande kemiska föreningar och finns även i luften runt omkring oss hela tiden. Så i teorin kan ingenting i världen vara 100% VOC fri. Dock innehåller vår färg mindre än 0,1%/L eller mindre än 1g/L). 
  3. Det neutraliserar föroreningar som kväveoxider, svaveloxider, kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar (VOC) – se info ovan ang. VOC specifikt.
  4. Det är milt antibakteriellt och motverkar mögel.
  5. Det är naturligt avvisande mot insekter och kvalster.
  6. Det bidrar till ökad hygien.
  7. Det är hypoallergen.
  8. Det bidrar till att kontinuerligt eliminera oönskade dofter i rummet.
  9. Det är helt fri från MIT/CMIT konserveringsmedel, som är starkt allergiframkallande och vanligt förekommande i de flesta andra väggfärger.

Läs mer om detta och mer i avsnitten om Luftkvalité, Grafen och Plastfritt på rutorna nedan.

Mer att läsa om Godnattpuss färg

Stäng
Sign in
Stäng
Varukorg (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.